Curulis

Adres: Wiosny Ludów 2
Telefon: 616262641
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-831
Opis


Obligacja komunalna to dłużny papier wartościowy emitowany przez jednostkę samorządu terytorialnego (JST) na podstawie przepisów ustawy o obligacjach. Emisja obligacji przez JST jest możliwa po podjęciu stosownej uchwały przez radę gminy lub powiatu bądź przez sejmik województwa.

Uchwała powinna zawierać podstawowe elementy charakteryzujące emisję obligacji, takie jak:

  • wielkość emisji,
  • wartość nominalna obligacji,
  • termin i warunki jej wykupu,
  • cel emisji,
  • warunki dotyczące wysokości oprocentowania,
  • wskazanie źródła dochodów, z których zostaną spełnione świadczenia wynikające z emisji,
  • informacja o zabezpieczeniu obligacji lub jego braku.

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej curulis.pl, obligacje komunalne mogą być zabezpieczone całkowicie lub częściowo bądź też mogą być niezabezpieczone.

Utworzono: 2018-10-30OPINIA


Nie zamieszczono jeszcze komentarzy.

Oceń firmę (0 z 0 głosów)FIRZMY Z OKOLICYEMZET Namioty Sp. z o.o.

Trekker Sport Maciej Gajda Jacek Drzewiński

Akcygraf